ข่าวและประกาศ

- แจ้งเหตุผลในการขึ้นค่าเช่าพื้นที่ของ อ.ต.ก. และนัดเจรจาการขึ้นค่าเช่าที่เหมาะสม

- โครงการตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ 1000 ตารางเมตร ณ ตลาด อ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน

- โครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดขอนแก่น

- โครงการตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ อ.ต.ก. จังหวัดนครราชสีมา

- โครงการตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ อ.ต.ก. จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่ : 27-06-2562 14:58:01

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900