ข่าวและประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี้ยง และบริเวณโดยรอบตลาด และสถานที่ต่างๆของ อ.ต.ก.  (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ : 13-03-2563 16:27:47

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900