ข่าวและประกาศ"เทศกาลปลาสลิด ช่วยเหลือผลผลิตจากเกษตรกร"

ระหว่างวันที่ 8 - 23 พฤศจิกายน 2560
ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน

เดินชม แวะชิม เลือกซื้อสินค้าปลาสลิดแปรรูป และปรุงสำเร็จ

จากกลุ่มเกษตรกร จ.สมุทรสาคร

 

เผยแพร่ : 08-12-2560 10:30:53

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900