ข่าวและประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัด “เทศกาลส่งความสุขด้วยผลไม้ไทย” จัดขึ้นระหว่างวันที่  8 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561 ณ ตลาด อ.ต.ก.(ทิศตะวันตก) จตุจักร กรุงเทพฯ

ภายในงาน มีการจำหน่ายผลไม้ไทย ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าคุณภาพจากเกษตรกร และสำหรับเทศกาลปีใหม่นี้ "ท่านใดที่กำลังมองหากระเช้าของขวัญมอบความสุขให้คนที่ท่านรัก" อ.ต.ก. มีบริการรับจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าทุกท่าน เพียงเลือกซื้อสินค้าภายในงานเทศกาลฯ ณ ตลาด อ.ต.ก.

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรด้านการตลาด  การผลิตสินค้าคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยใช้ระบบการตลาดนำการผลิต เกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

 

เผยแพร่ : 08-12-2560 10:34:19

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900