ข่าวและประกาศอ.ต.ก  และ อ.ส.ค. ร่วมกับ กรมปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “โครงการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ” ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ฟรี!!!!  ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ณ อาคารตลาดสัตว์เลี้ยง อ.ต.ก. ***เริ่มลงทะเบียนสุนัขและแมวตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น***

 

เผยแพร่ : 11-03-2562 10:01:52

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900