ข่าวและประกาศ กรมการค้าต่างประเทศแจ้งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรฐานสินค้าข้าวสีไทย พ.ศ.2562 (STANDARDS FOR THAI COLOUR RICE B.E.2562) โดยสามารถดาวโหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ (http://www.dft.go.th)

 

เผยแพร่ : 17-05-2562 11:46:23

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900