อ.ต.ก. เปิดร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกร (Mini อ.ต.ก.) สาขาจังหวัดนครพนม

       วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ร่วมเปิดร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกร (Mini อ.ต.ก.) สาขาจังหวัดนครพนม โดยนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิศิษฐ์ นายอำเภอธาตุพนม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดร้านค้าฯ ทั้งนี้ อ.ต.ก. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการจัดตั้งร้าน Mini อ.ต.ก. เพื่อขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพไปยังพื้นที่ในภูมิภาค ที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจและพื้นที่มีความเหมาะสม เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและส่งเสริมการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรระหว่างภูมิภาค สร้างโอกาสในการเรียนรู้ เพิ่มทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกร ร้านค้า Mini อ.ต.ก. มีสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งของสดที่ได้รับมาตรฐานอินทรีย์, GAP และสินค้าแปรรูปมาจำหน่ายจากวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ อาทิ ผลไม้สดต่างๆ ข้าวสารหลากหลายชนิด สินค้าแปรรูป ฯลฯ จึงขอเรียนเชิญชวนทุกท่านมารับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-051-4467

เผยแพร่ 08-03-2562 15:09:55


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900