บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) นำหน้ากากอนามัยชนิดผ้ามาแจกจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการค้าและผู้มาใช้บริการภายในตลาดสด อ.ต.ก.

       วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ได้รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จากนางสาวอินทิรา นาคสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) โดยนำมาแจกจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการค้าและผู้มาใช้บริการภายในตลาดสด อ.ต.ก. ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ CSR ช่วยเหลือสังคมของบริษัทฯ เพื่อช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เผยแพร่ 07-05-2563 16:20:50


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900