อ.ต.ก. นำมะม่วงน้ำดอกไม้และข้าวเหนียวพร้อมรับประทานไปมอบให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

       เมื่อวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 อ.ต.ก. จัดเตรียมมะม่วงน้ำดอกไม้และข้าวเหนียวพร้อมรับประทาน สำหรับนำไปมอบให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐภายใต้กิจกรรม “ส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. สู้ภัย Covid - 19” โดยนำไปมอบให้ โรงพยาบาลรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลทัพทัน และโรงพยาบาลสว่างอารมณ์

เผยแพร่ 18-05-2563 16:09:35


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900