ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาด อ.ต.ก.

       วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาด อ.ต.ก. พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบการค้าในตลาด กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19

เผยแพร่ 27-05-2563 10:52:12


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900