“สินค้าเกษตรทั่วทิศ ฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรไทย” ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน

       องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรม “สินค้าเกษตรทั่วทิศ ฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรไทย” ระหว่างวันที่ 1 - 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่ทิศตะวันตก ตลาด อ.ต.ก. จตุจักร ย่านพหลโยธิน คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพจากสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ทั่วทุกภูมิภาคมาจำหน่าย อาทิ ผักสดปลอดสาร ผลไม้ตามฤดูกาล สินค้าแปรรูปอุปโภค บริโภค โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนสินค้าทุก 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านการตลาด ในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการผลไม้ประชารัฐ หากลูกค้าท่านใดไม่สะดวกในการเดินทางมาตลาด อ.ต.ก. สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน www.ortorkor.com, facebook (อตก เดลิเวอรี่ - www.ortorkor.com) และ Line @ortorkordelivery พิเศษค่าขนส่ง เพียงซื้อสินค้าในตลาด อ.ต.ก. ครบ 500 บาท จะได้รับส่วนลดค่าขนส่งทันที 25 บาท ยิ่งซื้อมาก ยิ่งลดค่าขนส่งมาก

เผยแพร่ 09-07-2563 14:40:42


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900