ภาพกิจกรรม

 

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะฯ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการตลาดท้องถิ่นประเทศไทย 4.0” รุ่นที่ 2 เดินทางมาศึกษาดูงานตลาด อ.ต.ก.

     วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะฯ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการตลาดท้องถิ่นประเทศไทย 4.0” รุ่นที่ 2 เดินทางมาศึกษาดูงานตลาด อ.ต.ก. ในการนี้ นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการตลาดมาตรฐานสากล” ให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่ 20-12-2560 14:54:15

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร( อ.ต.ก.) เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 “Thai Rice Festival 2017”

     นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร( อ.ต.ก.) เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 “Thai Rice Festival 2017” โดย อ.ต.ก.คัดสรรร้านอาหารคุณภาพ มาจำหน่ายในงานฯ อาทิ หมี่ขยุ้ม/ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยลับแล ส้มตำไก่ย่างเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ห่อหมกทะเลย่างอ่าวมะนาว จ.ประจวบขีรีขันธ์ ก๋วยเตี๋ยวสะเหล่อ หอยทอดกะทะร้อน ขนมจีนตลิ่งชัน และอีกหลายหลายภายในงานมาให้เลือกซื้อ งานฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-20 ธ.ค. 2560 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่ 20-12-2560 14:52:43

คณะผู้เข้าฝึกอบรม หลักสูตร “ Study Visit/Short-Term Training of DTI Region 10 Processed Fruits and Nuts Cluster in Thailand” ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม จากประเทศฟิลิปปินส์

     วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ตลาด อ.ต.ก. ต้อนรับคณะผู้เข้าฝึกอบรม หลักสูตร “ Study Visit/Short-Term Training of DTI Region 10 Processed Fruits and Nuts Cluster in Thailand” ให้กับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร จากประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 16 คน ในโอกาสมาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมตลาด อ.ต.ก. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจด้านการตลาดสินค้าเกษตร ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

เผยแพร่ 14-12-2560 15:17:43

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (SCG) จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกและโฟม ภายในตลาด อ.ต.ก.

     องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (SCG) จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกและโฟม ภายในตลาด อ.ต.ก. โดยเน้นบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการรักษามาตรฐานตลาด อ.ต.ก. ที่ถือว่าเป็นตลาดสดต้นแบบ ดำเนินการทุกอย่างตามกรอบของกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ

เผยแพร่ 14-12-2560 15:05:00

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ นำคณะฯ เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ” ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ นำคณะฯ เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ” ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมตลาดสดต้นแบบ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร ผู้ประกอบการตลาด ผู้ค้าในตลาด และกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่น

เผยแพร่ 30-11-2560 20:56:14

กิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

     องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณ หน้าเสาธง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

เผยแพร่ 26-11-2560 00:57:07

คณะสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากทั่วประเทศ เดินทางมาศึกษาดูงาน

     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้การต้อนรับคณะสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากทั่วประเทศ เดินทางมาศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการตลาด" และเยี่ยมชม ตลาดสดต้นแบบ อ.ต.ก.

เผยแพร่ 26-11-2560 00:43:07

Mr.Kenji Katagiri พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมตลาดสดต้นแบบ อ.ต.ก.

     วันที่ 24 พ.ย. 2560 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้การต้อนรับ ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น Mr.Kenji Katagiri พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมตลาดสดต้นแบบ อ.ต.ก.

เผยแพร่ 26-11-2560 00:42:21

ครบรอบวันสถาปนา องค์การตพื่อเกษตรกร ปีที่ 43ลาดเ

     ครบรอบวันสถาปนา องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ปีที่ 43 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผอ. อ.ต.ก. เป็นประธานในกิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาว อ.ต.ก. มีความรักความผูกพันองค์กรยิ่งขึ้นดังนี้ 1. พิธีสักการะท้าวมหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ อ.ต.ก. 2. พิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล 3. พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

เผยแพร่ 26-11-2560 01:10:55


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900