แจ้งข่าวสารและเรื่องร้องทุกข์

ชื่อผู้ร้องทุกข์/แจ้งข่าวสาร * :

เลขที่บัตรประชาชน * :

เบอร์โทรศัพท์ * :

E-mail :

เรื่องร้องทุกข์/แจ้งข่าวสาร * :

รายล่ะเอียด * :

ข้อความภาพ * :Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900