หน้าแรก | ผู้บริหาร | เกี่ยวกับองค์กร | งานนโยบาย | งานวิสาหกิจ |  ข้อมูลเกษตร  |พระราชกฤษฎีกา  | ข่าว | ติดต่อหน่วยงานอื่น | check - mail

 

 

  
"ว่านพัดโบก"
เมตตาดีมีวิธีรดน้ำ


                 ในตำราว่านโบราณ ระบุสรรพคุณของ "ว่านพัดโบก" ว่า เป็นว่านมหามงคลสูงสุด  บ้านไหนเรือนไหน หรือร้านค้าร้านขายใด มีปลูกไว้จะเป็นสิริมงคล มีเมตตามหานิยมสูง ทำให้กิจการหรืออาชีพคนในบ้าน เกิดความสุขความเจริญรุ่งเรือง มีความสมบูรณ์พูนผล หากได้ปลูกเลี้ยงไว้ จะเหมือนได้ลาภมหาศาล นำความร่มเย็นเป็นสุข สู่บ้านเรือนผู้ปลูก  ทำมาค้าขึ้น มีลูกค้าเข้าออก หรืออุดหนุนนไม่ขาด นิยมปลูกกันแพร่หลายมาจนกระทั่งปัจจุบัน

                  ว่านพัดโบก  เป็นไม้ล้มลุกจำพวกมีเหง้าแหลมยาว ทอดเลื้อยไปตามแนวดิน ใต้ดินไม่ลึกนัก  คล้ายว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพธิ์ ใบออกเรียงสลับ ก้านใบยาวมากกว่า 1 ฟุต  ชูตั้งขึ้น โคนก้านใบเป็นกาบหุ้มลำต้น ใบรูปกลมกว้าง หรือรีกว้าง ปลายแหลมเป็นติ่ง โคนมนเว้าสีเขียวสด เวลาก้านใบชูใบตั้งขึ้น จะดูคล้ายพัดโบกมาก จึงถูกตั้งชื่อตามลักษณะดังกล่าวว่า "ว่านพัดโบก"   ดอกออกเป็๋นช่อที่ปลายยอด  ขณะดอกยังไม่บานดูคล้ายดอกจำปี เป็นสีขาวนวล หรือสีเหลืองอ่อน  ดอกออกช่วงปลายฤดูร้อนสู่ฤดูฝนของทุกปี ขยายพันธุ์ด้วยการแยกเหง้า หรือต้น  ใครต้องการเหง้า หรือต้นไปปลูก ตามสรรพคุณที่กล่าวข้างต้น ติดต่อ "คุณบุญชิด"  โทร. 0-2749-2658  ราคาสอบถามกันเอง

                   การปลูก นิยมปลูกลงกระถางขนาดใหญ่ ไว้หน้าบ้านหรือร้านค้า ที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดวัน ทำทางระบายน้ำก้นกระถางให้ดี อย่าให้มีน้ำท่วมขังได้อย่างเด็ดขาด ดินปลูกใช้สูตร ดิน 1 ส่วน ตากแดดทิ้งไว้ 1 -  2 วัน  ให้แห้งสนิท  จากนั้นย่อยละเอียด ผสมกับทรายหยาม 2 ส่วน  อิฐมอญทุบเป็นก้อนเล็กๆ 1 ส่วน กาบมะพร้าวแห้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 1 ส่วน คลุกทั้งหมด ให้ข้ากันจนได้ที่  เทลงกระถางจนเกือบเต็ม นำหัว หรือเหง้า หรือต้นลงปลูก  รดน้ำพอชุ่มวันละครั้งทุกวัน         

                    

                   โดยก่อนรดน้ำ ให้ว่าคาถากำกับ "อิติปิโสภะคะวา  ถึง ภะคะวาติ" 1 จบทุกครั้ง  หากผู้ปลูกต้องการ หรือปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใด ให้อธิษฐานขณะรดน้ำ และให้สวดน้ำที่จะรดด้วยคาถาพุทธคุณ ย่อแบบถอยหน้าถอยหลัง จำนวน 3 จบ คือ  "นโมพุทธายะ ยะถาพุทโมนะ"

                    เมื่อได้สิ่งปรารถนาตามคำอธิษฐานแล้ว ต้องใส่บาตรพระจำนวน 7 รูป เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับเจ้ากรรมนายเวร หลังใส่บาตรเสร็จ ให้เอาน้ำล้างขันใส่ข้าวตักบาตรไปรดต้น "ว่านกัดโบก" ที่ปลูกไว้พร้อมบอกให้ทราบความว่า ได้สิ่งปรารถนาแล้วด้วย

                     นยั่นคือความเชื่อที่มีต่อการปลูก "ว่านพัดโบก" มาตั้งแต่สมัยโบราณยังมีความนิยมอยู่ "นายเกษตร" ไม่มีจุดประสง์ให้เกิดความงมงาย อยู่ที่ผู้อ่าน ตัดสินใจเองว่า จะเชื่อหรือไม่                 ราคาสอบถามกัน                                                   

           

  ที่มา : คอลัมน์ "เกษตรกรบนแผ่นกระดาษ"  โดย นายเกษตร  นสพ. ไทยรัฐ ฉบับวันพฤหัสบดีที่    19 เมษายน 2550

 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
เลขที่ 101  ถนนกำแพงเพชร  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2279-2080-9 , E-mail = mofmart@mof.or.th