หน้าแรก Check Mail
เมนูหลัก
ผู้บริหาร
เกี่ยวกับองค์กร
งานวิสาหกิจ
พระราชกฤษฎีกา
ข้อมูลเกษตร
link
 

ข้อมูลทั่วไป
แจ้งข้อมมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานข่าว
รายงานประจำปี
แบบรายงานการใช้จ่ายงบบริหาร ปี 2550
อัตราค่าจอดรถยนต์
Special Links
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริการรายงานการวิจัยในรูปแบบดิจิตอล
ห้องสมุดความรู้เกษตร
ข้อมูลราคาผลไม้ตลาดเจียงหนานและสรุปข่าวเกษตร
ศูนย์กลางความรู้ของประเทศไทย ในสาขาวิชาต่างๆ 13 สาขาวิชา
รวมข่าวสารเกี่ยวกับเกษตร
คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล
 
 
 
Daily Links

ตรวจสลากออมสิน
ตรวจสลากรัฐบาล
ราคาทองคำ
ราคาน้ำมัน
ข่าวจราจร สวพ.91
จส.100
ดูสภาพจราจร
แผนที่กรุงเทพ
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
พยากรณ์อากาศ
รายงานสภาพอากาศ
ด้วยรูปภาพ

ห้องสมุดดิจิตอล

ดิกชันนารี online
อัตราแลกเปลี่ยน ธปธ
แปลงค่าเงินสกุลต่างๆ


สนุก
ราคาทองคำ
กะปุก
up date ละครเกาหลี
up date หนังฮอลลีวู๊ด
ศูนย์กลางความรู้ของประเทศไทย ในสาขาวิชาต่างๆ 13 สาขาวิชา
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องน่ารู้
 
1
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
และผู้ที่มาใช้บริการในตลาด อ.ต.ก.
  
ผู้ประกอบการ / ผู้ที่มาใช้บริการ
2
Enjoy Thai Food
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 วีดีโอการทำอาหารไทย
 

ข้อมูลเกษตร
ผลไม้ เข้าตลาด
พืชเศรษฐกิจ สุขภาพที่ดี
พืชไร่ เข้าครัว
ไม้ดอกไม้ประดับ ข่าวเกษตร
สมุนไพรไทย ข่าวเตือนภัยเกษตร
 
   
 


ข่าวประชาสัมพันธุ์
 

นิตยสารไทม์
ชู อ.ต.ก. ยอดแหล่งช็อปเอเซีย

ดูรายละเอียด

ขาย-ให้เช่าที่ดินของ อ.ต.ก.

ขาย-ให้เช่า์
ที่ดิน อ.ต.ก. เนื้อที่ 10 ไร่ 30 ตารางวาตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ดูรายละเอียด

ตลาด อ.ต.ก.
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ 5
ดาว จากกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข


ดูรายละเอียด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาและบริหาร จัดการผลไม้ พ.ศ.2550

ดูรายละเอียด

อัตราค่าบริการจอดรถยนต์
บริเวณตลาดกลาง อ.ต.ก.
ดูรายละเอียด

รับจัดกระเช้าปีใหม่

กระเช้าของขวัญ / กระเช้าผลไม้
เข้าเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่ลงบทความ เยี่ยมชมตลาด อ.ต.ก. หลังจาก TIME ได้ลงแนะนำ

ดูรายละเอียด

 

ดูทั้งหมด

Download
มาตรฐานตลาดสดต้นแบบ ตลาดสดต้นแบบ  
     
     
     
     
แผนผังตลาด

ผังตลาด อ.ต.ก.

 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
เลขที่ 101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900