•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวก. เชิญรับชม Live สด รายการ ARDA Talk ถั่วลิสงไทย พันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1 

สวก. เชิญรับชม Live สด รายการ ARDA Talk ถั่วลิสงไทย พันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1 
ปลูกง่าย รายได้ดี 

ติดตามพร้อม ๆ กัน ได้ในรายการ Arda Talk
ผู้เสวนา
1. ดร.ปริญญารัตน์ ภูศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
2. อาจารย์เจตษฎา อุตรพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. คุณนิศานารถ ปัดทุม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

รับชมสดพร้อมกันผ่าน Facebook Live
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.
รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/ardathai
.…………………………………………………...............
ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวเรื่องงานวิจัยด้านการเกษตร
เว็บไซต์: http://www.arda.or.th/

ยูทูป: https://www.youtube.com/channel/UCKcbBD3PLo-83Nl-kM4NmHw

แฟนเพจเกษตรก้าวไกล กับ สวก.: https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017