•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้านโครงการหลวง สาขา อ.ต.ก. ปิดปรับปรุง และย้ายสถานที่ไปจำหน่ายสินค้าบริเวณ ตลาดน้ำ อ.ต.ก.

เนื่องจากมูลนิธิโครงการหลวง ได้ดำเนินการปรับปรุง ก่อสร้าง และตกแต่งภายในร้านโครงการหลวงสาขา อ.ต.ก. ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน (โดยประมาณ) ซึ่งในระหว่างที่ร้านโครงการหลวง สาขา อ.ต.ก. ปิดปรับปรุงนั้น ได้ย้ายสถานที่ไปจำหน่ายสินค้าบริเวณ ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้