•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
อ.ต.ก. จัดกิจกรรม “เทศกาลถือศีล กินเจ” ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน

พบกับอาหารเจที่ไม่จำเจ เมนูหลากหลาย รสชาติถูกปาก เพื่อสุขภาพที่ดี อาทิ อาหารสำเร็จรูปปรุงสุก ของหวาน อาหารแห้ง ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณพื้นที่อเนกประสงค์ด้านทิศตะวันตก 1,000 ตร.ม.