•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดสด การสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 66

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด

การสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 66
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. 

Facebook Live :  Rice news Channel
หรือคลิก https://fb.watch/g-ZBdth3Fe/