•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน “เกี่ยวข้าวรักษ์โลก” ณ บ้านเชียงคาน

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน “เกี่ยวข้าวรักษ์โลก” ณ บ้านเชียงคาน หมู่ที่ 14 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

https://fb.watch/h6Ox7zmSvV/