•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงาน อ.ต.ก.

https://www.facebook.com/ortorkormarket/posts/669691788522324