•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 โดยนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 6 - 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงสืบสานและทรงให้ความสำคัญกับผ้าไหมไทย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของกรมหม่อนไหมผ้าไหมไทยคุณภาพ ผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง