•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย...
เผยแพร่ : 24 มีนาคม 2564
การถ่ายทอดสดรายการ "เกษตรบอกข่าว" โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
เผยแพร่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการ May Series 2021 ประกอบด้วยงาน Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, AI @ IoT Summit, Smart City Su...
เผยแพร่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 3 เรื่อง...
เผยแพร่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี...
เผยแพร่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่...
เผยแพร่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564
แจกฟรี! ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 1,000 ถุง ส่ง “คืนความสุข มอบให้ผู้บริโภค” ในวันเทศกาลแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2564...
เผยแพร่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี...
เผยแพร่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564
การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ...
เผยแพร่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564
การให้บริการของ บมจ.เอ็นที ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)...
เผยแพร่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564