•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร...
เผยแพร่ : 30 กันยายน 2564
ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติ...
เผยแพร่ : 28 กันยายน 2564
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก "คนดี คนเก่ง อ.ต.ก." ประจำปี 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ (...
เผยแพร่ : 27 กันยายน 2564
ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงา...
เผยแพร่ : 21 กันยายน 2564
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก "คนดี คนเก่ง อ.ต.ก." ประจำปี 2564 เรื่อง พิจารณาคัดเลือก "คนดี คนเก่ง อ.ต.ก." ประจำปี 25...
เผยแพร่ : 20 กันยายน 2564
ประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2564 (17 กันยายน 2564)...
เผยแพร่ : 17 กันยายน 2564
ประกาศการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (6 กันยายน 2564)...
เผยแพร่ : 6 กันยายน 2564
ประกาศการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (30 กรกฎาคม 2564)...
เผยแพร่ : 30 กรกฎาคม 2564
ประกาศการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19...
เผยแพร่ : 7 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564...
เผยแพร่ : 20 พฤษภาคม 2564