•   ortorkor@mof.or.th
 •   02-279-2080-9
 • ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ...
  เผยแพร่ : 11 สิงหาคม 2565
 • โครงการ “คุ้มครองอุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา” ...
  เผยแพร่ : 11 สิงหาคม 2565
 • อ.ต.ก. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ และผู้มาใช้บริการ ตลาด อ.ต.ก. ร่วมเสนอชื่อ “ขวัญใจ อ.ต.ก.” ประจำปี 2565...
  เผยแพร่ : 11 สิงหาคม 2565
 • พิธีเปิดเวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ...
  เผยแพร่ : 10 สิงหาคม 2565
 • กิจกรรม Pitching and Exhibition...
  เผยแพร่ : 9 สิงหาคม 2565
 • ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ความเรียบร้อยภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบนอกอาคาร สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเ...
  เผยแพร่ : 11 สิงหาคม 2565
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...
  เผยแพร่ : 19 กรกฎาคม 2565
 • สรุปผลรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 (ไตรมาส 3)...
  เผยแพร่ : 19 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 27 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเปิดสอนออนทัวร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเสนอราคาซื้อเมล็ดกาแฟกะลาพันธุ์อราบิก้า ปีการผลิต 2558/59...
  เผยแพร่ : 10 สิงหาคม 2565
 • ประกาศการจำหน่ายเมล็ดกาแฟกะลาพันธุ์อราบิก้า ปีการผลิต 2558/59 (แก้ไขเพิ่มเติม)...
  เผยแพร่ : 3 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
  เผยแพร่ : 1 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผลการสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
  เผยแพร่ : 27 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19...
  เผยแพร่ : 27 กรกฎาคม 2565
 •  
  มัลติมีเดีย
  ข้อมูลราคาสินค้า ตลาดสด อ.ต.ก.
  ณ วันที่ : 13 สิงหาคม 2565