•   ortorkor@mof.or.th
 •   02-279-2080-9
 • พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี...
  เผยแพร่ : 2 ธันวาคม 2565
 • นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน “เกี่ยวข้าวรักษ์โลก” ณ บ้านเชียงคาน...
  เผยแพร่ : 30 พฤศจิกายน 2565
 • แถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก...
  เผยแพร่ : 25 พฤศจิกายน 2565
 • ถ่ายทอดสด การสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 66...
  เผยแพร่ : 25 พฤศจิกายน 2565
 • งานวันดินโลกปี 2565 กำหนดจัดงานวันที่ 4-7 ธันวาคม 2565...
  เผยแพร่ : 24 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่สินค้าสด (ครั้งที่ 1)...
  เผยแพร่ : 1 ธันวาคม 2565
 • ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  เผยแพร่ : 25 พฤศจิกายน 2565
 • ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี้ย...
  เผยแพร่ : 23 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม "ยกสวนตะลอนกรุง" ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 22 พฤศจิกายน 2565
 • ร่าง ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...
  เผยแพร่ : 14 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก รหัสสอบตำแหน่ง 01 คุณวุฒิปร...
  เผยแพร่ : 30 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผลการสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก รหัสสอบตำแหน่ง 02 คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ...
  เผยแพร่ : 28 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
  เผยแพร่ : 15 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
  เผยแพร่ : 15 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผลการสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
  เผยแพร่ : 8 พฤศจิกายน 2565
 •  
  มัลติมีเดีย
  ข้อมูลราคาสินค้า ตลาดสด อ.ต.ก.
  ณ วันที่ : 9 ธันวาคม 2565