•   ortorkor@mof.or.th
 •   02-279-2080-9
 • พิธีเปิดงาน มหกรรม “สืบสานงานพ่อ” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี...
  เผยแพร่ : 1 กรกฎาคม 2565
 • พิธีมอบรางวัล AIC AWARD 2022...
  เผยแพร่ : 29 มิถุนายน 2565
 • เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The...
  เผยแพร่ : 29 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร...
  เผยแพร่ : 28 มิถุนายน 2565
 • ร้านโครงการหลวง สาขา อ.ต.ก. ปิดปรับปรุง และย้ายสถานที่ไปจำหน่ายสินค้าบริเวณ ตลาดน้ำ อ.ต.ก....
  เผยแพร่ : 28 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 27 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเปิดสอนออนทัวร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 5 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมในการจัดกิจกรรม "ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ" โ...
  เผยแพร่ : 5 พฤษภาคม 2565
 • สรุปผลรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 (ไตรมาส 2)...
  เผยแพร่ : 28 เมษายน 2565
 • รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด 4 เจ้าหน...
  เผยแพร่ : 1 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง ผลการสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าว...
  เผยแพร่ : 30 มิถุนายน 2565
 • รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบผ่านปฏิบัติและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข...
  เผยแพร่ : 28 มิถุนายน 2565
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
  เผยแพร่ : 15 มิถุนายน 2565
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
  เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2565
 •  
  มัลติมีเดีย
  ข้อมูลราคาสินค้า ตลาดสด อ.ต.ก.
  ณ วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565