•   ortorkor@mof.or.th
 •   02-279-2080-9
 • เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ...
  เผยแพร่ : 27 พฤษภาคม 2565
 • ขอเชิญร่วมการประชุมสุดยอด ผู้นำสตรีโลก...
  เผยแพร่ : 27 พฤษภาคม 2565
 • ขอเชิญท่านผู้รักสุขภาพทดลองชิม และเชิญร่วมช้อปข้าวสารคุณภาพหลากหลายชนิด ณ บริเวณพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ตลาด อ.ต.ก. วันที่ ...
  เผยแพร่ : 26 พฤษภาคม 2565
 • อ.ต.ก.จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม “ส่งเสริมบริโภคผลไม้บ้านเฮา” วันที่ 25-29 พ.ค.65...
  เผยแพร่ : 19 พฤษภาคม 2565
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสำคัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ...
  เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 27 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเปิดสอนออนทัวร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 5 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมในการจัดกิจกรรม "ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ" โ...
  เผยแพร่ : 5 พฤษภาคม 2565
 • สรุปผลรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 (ไตรมาส 2)...
  เผยแพร่ : 28 เมษายน 2565
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
  เผยแพร่ : 25 พฤษภาคม 2565
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน...
  เผยแพร่ : 25 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)...
  เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2565
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน...
  เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19...
  เผยแพร่ : 29 เมษายน 2565
 •  
  มัลติมีเดีย
  ข้อมูลราคาสินค้า ตลาดสด อ.ต.ก.
  ณ วันที่ : 28 พฤษภาคม 2565