•   ortorkor@mof.or.th
 •   02-279-2080-9
 • ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการ THAICID ครั้งที่ 17...
  เผยแพร่ : 3 กรกฎาคม 2567
 • Kick off โครงการบูรณาการทดลองร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญกาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราฯ และ ประเดิมการซื...
  เผยแพร่ : 26 มิถุนายน 2567
 • พบกันในงานมหกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ...
  เผยแพร่ : 25 มิถุนายน 2567
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร กฏหมายการเงิน การธนาคาร รุ่นที่ 11...
  เผยแพร่ : 24 มิถุนายน 2567
 • ประชาสัมพันธ์แหล่งศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี...
  เผยแพร่ : 24 มิถุนายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailan...
  เผยแพร่ : 11 กรกฎาคม 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2...
  เผยแพร่ : 9 กรกฎาคม 2567
 • ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอบริหารจัดการพื้นที่ลานจอดรถยนต์ และพื้นที่จอดรถยนต์ของ อ.ต.ก.ในอาคารจอดรถยนต์ 6 ชั้น ณ ต...
  เผยแพร่ : 3 กรกฎาคม 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการระบบบริหารจัดการด้านแผนงานงบประมาณ (ERP) ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก...
  เผยแพร่ : 1 กรกฎาคม 2567
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...
  เผยแพร่ : 1 กรกฎาคม 2567
 • ประกาศ อ.ต.ก. ผลการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้บริหารตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
  เผยแพร่ : 28 มิถุนายน 2567
 • ประกาศ อ.ต.ก. เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล "Big Cleaning Day" เพื่อเฉลิมพระเกียรต...
  เผยแพร่ : 17 มิถุนายน 2567
 • ประกาศคณะกรรมการ ฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลิอก...
  เผยแพร่ : 31 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศคณะกรรมการ ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้บริหารตำแหน่งรองผู้อำนวยการ อ.ต.ก....
  เผยแพร่ : 31 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศเรื่อง การทำสัญญาเช่าพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน...
  เผยแพร่ : 27 พฤษภาคม 2567
 •  
  มัลติมีเดีย
  ข้อมูลราคาสินค้า ตลาดสด อ.ต.ก.
  ณ วันที่ : 13 กรกฎาคม 2567