•   ortorkor@mof.or.th
 •   02-279-2080-9
 • ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐ ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมระบบ AWS...
  เผยแพร่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567
 • การจำแนกลูกค้า และการแบ่งส่วนตลาด จากฐานข้อมูลตามประเภทของธุรกิจ...
  เผยแพร่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผงงานวิจัยเข้าร่วมนำใบเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024...
  เผยแพร่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567
 • ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ "ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ" และขอ...
  เผยแพร่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2567...
  เผยแพร่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดไมค์ห้องประชุมระบบดิจิตอลไร้สาย(กองพัสดุ)โดยวิธีเฉ...
  เผยแพร่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำผลิตบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการแผนงานบริหารตลาดพหลโยธ...
  เผยแพร่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราาเสนอราคาข้าวสาร การจำหน่ายข้าวสารทั่วไป ครั้งที่ 1-2567...
  เผยแพร่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับและไฟส่องสว่าง ณ อาคารศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง และบริเวณโดย...
  เผยแพร่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  เผยแพร่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฎิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ...
  เผยแพร่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเสอซื้อข้าวสารเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2567...
  เผยแพร่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่องการประมูลเช่าแผงค้าถาวรพื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร...
  เผยแพร่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2567...
  เผยแพร่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้ากองกฎหมาย...
  เผยแพร่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567
 •  
  มัลติมีเดีย
  ข้อมูลราคาสินค้า ตลาดสด อ.ต.ก.
  ณ วันที่ : 5 มีนาคม 2567