•   ortorkor@mof.or.th
 •   02-279-2080-9
 • พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยภาคการเกษตรฯ...
  เผยแพร่ : 14 กันยายน 2566
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนายุวเกษตรกรของสมาคมยุวเกษตรสากลแห่งประเทศไทย...
  เผยแพร่ : 5 กันยายน 2566
 • รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ...
  เผยแพร่ : 4 กันยายน 2566
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาด...
  เผยแพร่ : 1 กันยายน 2566
 • ขอเชิญร่วมงาน Thailand Space Week 2023...
  เผยแพร่ : 29 สิงหาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET NOD 32 พร้อมติดตั้งจำนวน 251 Licenses โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 21 กันยายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำข้อมูลข่าวสาร อ.ต.ก.ผ่านระบบออนไลน์ (Online Media) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 20 กันยายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างผู้รับเหมาขนย้ายเอกสารกองบัญชีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 13 กันยายน 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ...
  เผยแพร่ : 7 กันยายน 2566
 • ประกาศยกเลิกการจัดจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Authentication) (ระยะที่ 1) ด้วยวิ...
  เผยแพร่ : 7 กันยายน 2566
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2566)...
  เผยแพร่ : 22 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
  เผยแพร่ : 22 กันยายน 2566
 • ประกาศผลการคัดเลือก "คนดี คนเก่ง อ.ต.ก." ประจำปี 2566...
  เผยแพร่ : 21 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นซองประมูลเช่าแผงค้าถาวร พื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร ตลาด อ.ต.ก.พหลโยธิน...
  เผยแพร่ : 19 กันยายน 2566
 • ประกาศแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ประจำปีงบประมาณ 2566-2570...
  เผยแพร่ : 18 กันยายน 2566
 •  
  มัลติมีเดีย
  ข้อมูลราคาสินค้า ตลาดสด อ.ต.ก.
  ณ วันที่ : 24 กันยายน 2566