•   ortorkor@mof.or.th
 •   02-279-2080-9
 • ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร...
  เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2566
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาด...
  เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2566
 • พิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีข้าว ศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น และศูนย์เมล็ดพันธุ์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565...
  เผยแพร่ : 16 มีนาคม 2566
 • วันสถาปนากรมการข้าว  เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี...
  เผยแพร่ : 16 มีนาคม 2566
 • จำหน่ายผักสด มาตรฐาน Organic Thailand ภายใต้แบรนด์ อ.ต.ก....
  เผยแพร่ : 15 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในกิจกรรม "ติดตลาดเกษตร Fresh Fruits From Farm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2566
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่อาคารสัตว์เลี้ยง (อาคาร 3 ชั้น) และพื้นที่บริเวณ โดยรอบอาคารสัตว์เลี้ยง ด...
  เผยแพร่ : 1 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน อ.ต.ก. ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 1 มีนาคม 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และศึกษาจัดทำแผนงานการดำเนินงานวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐ...
  เผยแพร่ : 1 มีนาคม 2566
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good Productions Good Sales) ด้วยวิธีประกวดราคาอ...
  เผยแพร่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
  เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2566
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภายใน 4...
  เผยแพร่ : 10 มีนาคม 2566
 • ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...
  เผยแพร่ : 2 มีนาคม 2566
 • ประกาศ เรื่องเลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภาย...
  เผยแพร่ : 1 มีนาคม 2566
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
  เผยแพร่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566
 •  
  มัลติมีเดีย
  ข้อมูลราคาสินค้า ตลาดสด อ.ต.ก.
  ณ วันที่ : 20 มีนาคม 2566