•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
การจัดการความรู้ (KM)
สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค...
เผยแพร่ : 13 ธันวาคม 2566
แผนแม่บทการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564-2567 (IM)...
เผยแพร่ : 19 เมษายน 2565
การแปรรูปผักผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า...
เผยแพร่ : 19 เมษายน 2565
รำข้าวอัดเม็ดผสมผงผักโมโรเฮยะ นวัตกรรมข้าวไทยเป็นลูกอมเม็ดเคี้ยวเพื่อสุขภาพ...
เผยแพร่ : 19 เมษายน 2565
เกษตรมิติใหม่ สาหร่ายพวงองุ่น ผลิตได้คุณภาพ โดนใจลูกค้า ส่งขายทั่วประเทศ...
เผยแพร่ : 19 เมษายน 2565