•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
e-service
อ.ต.ก. Delivery

อ.ต.ก.เดลิเวอรี่ คือบริการใหม่จากตลาด อ.ต.ก ( องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ) ซึ่งเราเป็นตลาดที่มีสินค้ามากมาย ทั้งผลไม้ ของสด อาหารปรุงสุก และอื่นๆ ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐาน อ.ต.ก. พร้อมบริการเดลิเวอรี่ ส่งสินค้าตรงถึงมือท่าน

Website : http://www.ortorkor.com/

Fackbook : ortorkordelivery

Line : @ortorkordelivery

Line Man Mart : ตลาด อ.ต.ก.

Instagram : ortorkordelivery