•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
แถลงข่าวจับกุมลักลอบนำเข้าสัตว์ผิดกฎหมาย จ.ตาก

ขอเชิญชม​ Live​ แถลงข่าวกรณีที่เจ้าหน้าที่ 
หน่วยเฉพาะกิจราชมนูสนธิกำลังร่วมกับชุดเฉพาะกิจพญานาคราชปฏิบัติการป้องกันการลักลอบนำเข้าโค -กระบือ จากประเทศเพื่อนบ้าน

โดย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในฐานะรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ 
บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

ทางเพจ​ Facebook​ กรทปศุสัตว์ https://www.facebook.com/DLDthailand?mibextid=ZbWKwL

https://fb.watch/r3lVisGHJh/