•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
Kick off โครงการบูรณาการทดลองร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญกาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราฯ และ ประเดิมการซื้อขายน้ำยาง EUDR 

Kick off โครงการบูรณาการทดลองร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญกาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราฯ และ ประเดิมการซื้อขายน้ำยาง EUDR 

โดย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ
 
ณ โรงงานน้ำยางข้นจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา

สามารถรับชมได้ทาง Facebook Live https://fb.watch/sXjTW8R5lT/
“การยางแห่งประเทศไทยraot”