•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบ 50 ปี

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบ 50 ปี ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2565 จากโรงแรมปริ้นพาเลชมหานาคกรุงเทพผ่านทางเฟสบุ๊คไลฟ์เพจกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยจะเริ่มถ่ายทอดสดในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

Facebook : กรมส่งเสริมสหกรณ์ -  CPD  https://fb.watch/fPHzy52jRS/