•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วครายรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดสงขลา

public/files/newsVoice/756/upload_file/1663318129-fileupload-756-1.pdf