•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์(แบคดรอป) จัดกิจกรรม "ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดเชียงใหม่" ครั้งที่ 2 ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม