•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม "อ.ต.ก. ส่งสุข ส่งใจ ส่งรักวาเลนไทน์" ณ บริเวณอาคารศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

public/files/newsPurchase/1352/upload_file/1707707899-fileupload-1352-1.pdf