•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
อ.ต.ก. ดำเนินการตรวจเครื่องชั่งตวงวัดของผู้ประกอบการค้าตลาดสด

อ.ต.ก. ดำเนินการตรวจเครื่องชั่งตวงวัดของผู้ประกอบการค้าตลาดสด

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นางภัคจิรา โรจนกฤตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รักษาการรองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. พร้อมทีมอาสาสมัครชั่งตวงวัด (อส.ชว.) ประจำตลาด อ.ต.ก. ดำเนินการตรวจเครื่องชั่งตวงวัดของผู้ประกอบการค้าทุกร้านค้า ภายในตลาดสด อ.ต.ก.

โดยเครื่องชั่งที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะได้สติ๊กเกอร์เครื่องหมายรับรองตราชั่ง ประจำปี 2567 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่มาใช้บริการและรักษาสิทธิ์ของผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมด้านปริมาณและน้ำหนักของสินค้า