•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายวีรยุทธ ดีเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการตลาด พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง อ.ต.ก. จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ภายในงานมีกิจกรรม ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณโรงเรียน และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งของให้กับโรงเรียนวัดฉาง ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี