•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
อ.ต.ก. ร่วมจัดงาน “Thai Trade Exhibition Saudi Arabia 2023” ณ กรุงริยาด

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) นำทัพสินค้าเกษตรคุณภาพโชว์ในงานมหกรรมแสดงสินค้าอุปโภคบริโภค Thai Trade Exhibition Saudi Arabia (Riyadh) 2023 ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติริยาด กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย

พิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 27 ส.ค. 2566 เวลา 18.39 น. ตามเวลาของประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำคณะผู้บริหาร จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยนายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ให้การต้อนรับ

งาน “Thai Trade Exhibition Saudi Arabia 2023” จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ร่วมกับหน่วยงานการค้าต่างประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับสินค้าเกษตรไทยและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในประเทศที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งเป็นงานเจรจาธุรกิจระหว่างไทย - ซาอุดีอาระเบีย ที่บริษัท เวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ประเทศไทย และบริษัท MY IDEAS LLC. ประเทศซาอุดีอาระเบีย เปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจการค้า ระหว่างผู้ร่วมงาน ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม OTOP จากประเทศไทย และผู้เข้าชมงานชาวเมืองซาอุฯ ร่วมถึงประเทศใกล้เคียง

การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือทางการพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน และดำเนินการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย - ซาอุดีอาระเบีย เพื่อผลักดันการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากไทยไปยังซาอุดีอาระเบีย โดยกระทรวงเกษตรฯ มีหน่วยงานที่กำกับ ดูแล และตรวจสอบทั้งห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคชาวต่างชาติ ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะเป็น “ครัวของโลก” ตามนโยบาย '3S' คือ 'สร้างความปลอดภัย' 'สร้างมั่นคงทางอาหาร' และ 'สร้างความยั่งยืน' ในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร และขับเคลื่อนภาคการเกษตรโดยการนำแบบโมเดลทางเศรษฐกิจ 'Bio-Circular-Green' Economy หรือ ' BCG' เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์

จุดแข็งของประเทศไทยคือ สินค้าเกษตรซึ่งเป็นภาคการผลิตฐานรากที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ปัจจุบันมีเกษตรกรไทยจำนวนมากที่มีศักยภาพและพร้อมจะพัฒนาสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่ง อ.ต.ก.ได้เล็งเห็นช่องทางการกระจายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดโลก จึงได้คัดสรรสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ไทย ออกสู่สายตาชาวตะวันออกกลาง ให้ได้ลิ้มรสของดีเกรดพรีเมียม เช่น ทุเรียน มังคุด มะม่วงน้ำดอกไม้ ส้มโอ แก้วมังกร ฝรั่ง ฯลฯ และรู้ถึงคุณประโยชน์สรรพคุณของสมุนไพรไทย ด้วยศักยภาพของ อ.ต.ก. พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบการค้าแบบครบวงจรให้ตรงกับความต้องการของตลาดก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรไทย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตเป็นที่ยอมรับในตลาดตะวันออกกลางที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูงมาก