•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เดินหน้าเข้าพบรองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน (CCPIT) ประจำกรุงปักกิ่ง ผลักดันความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร

ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เดินหน้าเข้าพบรองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน (CCPIT) ประจำกรุงปักกิ่ง ผลักดันความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เข้าพบหารือกับนาย Yu Jianlong รองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน (CCPIT) ประจำกรุงปักกิ่ง พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนการค้าไทย และคณะผู้แทนหน่วยงานของภาครัฐ โดย 2 ฝ่าย เห็นชอบที่จะผลักดันความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน รวมถึงการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างไทยกับจีน นอกจากนี้รองประธาน CCPIT ให้ความสนใจจะจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน (roadshow)

ในไทย พร้อมกล่าวย้ำว่า ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอันดับ 1 ของจีน

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยพร้อมที่จะสานต่อความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยและจีน และสนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนจีน รวมถึงการพัฒนาและขยายตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรไทย เร่งผลักดันไม้ไผ่ไทยให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ในภาคเกษตรกรไทย และเรียนรู้ระบบการเกษตรสีเขียวจากจีน และเชิญชวนจีนให้เข้าร่วมในการจัดตั้งกองทุน Green Investment ในไทย ซึ่งการลงทุนจากจีนจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยและภูมิภาคพัฒนายิ่งขึ้น