•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2567 ด้านการสร้างและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ