•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
อ.ต.ก. ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี

อ.ต.ก. ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 06.45 น. นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี ในช่วงเช้าพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 80 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ข้าราชการและบุคลากร และพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 10.00 น. นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาภาคเกษตรไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีระดับโลก” เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี โดย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร