•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี จำนวน 77 รูป ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2567

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี จำนวน 77 รูป ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2567 โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชาชน เข้าร่วม ณ วัดเทพสรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี