•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
อ.ต.ก. จัดกิจกรรม “อ.ต.ก. Fruit Fest” คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพ จากเกษตรกรโดยตรงสู่ผู้บริโภคระหว่างวันที่ 27 – 31 พ.ค. 67 ณ Thai PBS

อ.ต.ก. จัดกิจกรรม “อ.ต.ก. Fruit Fest” คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพ จากเกษตรกรโดยตรงสู่ผู้บริโภคระหว่างวันที่ 27 – 31 พ.ค. 67 ณ Thai PBS

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)) จัดกิจกรรม “อ.ต.ก. Fruit Fest” คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาค จำหน่ายผลไม้สดและแปรรูป ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ Thai PBS ถนนวิภาวดีรังสิต

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เปิดเผยว่า กิจกรรม “อ.ต.ก. Fruit Fest” ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร และเปิดโอกาสให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร นำผลผลิตคุณภาพทั้งผลไม้สดและแปรรูปมาจัดจำหน่ายในช่วงที่มีผลผลิตกระจุกตัวออกสู่ตลาดจำนวนมาก และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก สร้างโอกาสเรียนรู้ด้านการตลาด การบริหารจัดการ วางแผนการผลิตให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปริมาณความต้องการสินค้าของตลาดอย่างสมดุลกัน เพื่อไม่ให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน”

กิจกรรม “อ.ต.ก. Fruit Fest” จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออกที่จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤษภาคม และให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป, ผัก, ผลไม้สด โดยยืนพื้นไม้ผลเศรษฐกิจหลักตามฤดูกาล 7 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง มะม่วง ลิ้นจี่ และลำไย

อ.ต.ก. ขอเชิญลูกค้าทุกท่านอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกรไทย ร่วม ชม ชิม ช้อป กันอย่างเพลิดเพลิน อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด จากภาคตะวันออก อีกทั้งยังมีทุเรียนหลง - หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ เมล่อน จังหวัดสุพรรณบุรี ผลไม้อบกรอบ จังหวัดพังงา โกโก้ จังหวัดอุทัยธานี รวมถึงผลไม้อื่นๆ ทั่วทุกภูมิภาคของไทย และพบกับโปรโมชั่นพิเศษสุด เพียงสะสมยอดซื้อมูลค่ารวมครบทุกๆ 500 บาท จะได้รับคูปองเงินสดมูลค่า 50 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดหรือซื้อสินค้าในงาน ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ Thai PBS บริเวณ WALKWAY ทางเดินหน้า อาคาร D (อาคารศูนย์การเรียนรู้)

#สินค้าเกษตรคุณภาพ #จากเกษตรกรโดยตรง #ThaiPBS