•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เข้าร่วมประชุมหารือกับนายโจ้ว หมินห้าว ประธานสมาคมการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สมาคมการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CCPIT)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เข้าร่วมประชุมหารือกับนายโจ้ว หมินห้าว ประธานสมาคมการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การนำของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สมาคมการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CCPIT) การประชุมหารือในครั้งนี้เพื่อส่งเสริม และพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรไทย ทั้งการขยายโอกาสช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรไปยังนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งนครเซี่ยงไฮ้เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญระดับชาติ (เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี หรือ YRD) ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรมที่สูงสุดในจีน เป็นเมืองที่ดึงดูดการค้าและการลงทุนจากนานาประเทศ