•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ให้การต้อนรับ Mr. Hussain Al Alshaikh นักธุรกิจบริษัท Mohammaed Al Alshaikh Trading Est. จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ให้การต้อนรับ Mr. Hussain Al Alshaikh นักธุรกิจบริษัท Mohammaed Al Alshaikh Trading Est. จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในการเจรจาธุรกิจการส่งออกสินค้าเกษตรผลไม้ไทยไปยังตะวันออกกลาง ณ ห้องประชุม อ.ต.ก.ชั้น 2 และพาลงพื้นที่ตลาด อ.ต.ก.เพื่อเยี่ยมชมสินค้าเกษตรคุณภาพและการบริหารจัดการของตลาดสด อ.ต.ก.  

การเจรจาในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก อ.ต.ก.ได้เดินทางไปร่วมงาน Saudi-Thai Investment Forum 2022  ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและเข้าร่วมเจรจาธุรกิจการค้ากับนักลงทุนบริษัทเอกชน โดย อ.ต.ก.ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว