•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง อ.ต.ก.”

วันที่ 6 กันยายน 2565 นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการ อ.ต.ก. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง อ.ต.ก.” โดยนายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน อ.ต.ก. ให้การต้อนรับ ณ อ.ต.ก. มาร์ท (บริเวณใกล้ร้านครัวอัปสร Premium)