•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จับมือ กรมปศุสัตว์

วันที่ 26 กันยายน 2565 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จับมือ กรมปศุสัตว์ ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างสองหน่วยงานโดย นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. และ ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้เจรจาแนวทางการบริหารจัดการ “ร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ Livestock Farm Outlet” ถนนพญาไท แหล่งรวมสินค้าดีมีคุณภาพทั้งสดและแปรรูปจากกรมปศุสัตว์ เพื่อคัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพพร้อมนำมาจำหน่ายเร็วๆนี้ที่ร้านค้า อ.ต.ก.มาร์ท ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตลาด อ.ต.ก.