•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดทำและแพร่วารสารข่าวปฏิรูปที่ดินเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามภา...
เผยแพร่ : 3 เมษายน 2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์...
เผยแพร่ : 3 เมษายน 2566
ขอเชิญชวนเข้าชมนิทรรศการ วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 131 ปี...
เผยแพร่ : 31 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2565...
เผยแพร่ : 29 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบป...
เผยแพร่ : 28 มีนาคม 2566
แถลงข่าวในโอกาสครบรอบ 44 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก....
เผยแพร่ : 24 มีนาคม 2566
อ.ต.ก. ขอเชิญทุกท่าน ร่วมอุดหนุนและส่งเสริมผลไม้ไทย ในงาน “ติดตลาดเกษตร Fresh Fruits From Farm” ระหว่างวันที่ 21 - 26 มี...
เผยแพร่ : 21 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก...
เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท...
เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร...
เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2566