•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ "มีดีต้องแชร์"...
เผยแพร่ : 19 กรกฎาคม 2565
การรับฟังข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค...
เผยแพร่ : 19 กรกฎาคม 2565
แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ นมยูเอชที รสจืด โอเมก้าพลัสตราไทย-เดนมาร์ก...
เผยแพร่ : 7 กรกฎาคม 2565
พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
เผยแพร่ : 7 กรกฎาคม 2565
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22...
เผยแพร่ : 6 กรกฎาคม 2565
อ.ต.ก. ขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มด่ำกับบรรยากาศ พักผ่อนแบบชิลล์ๆกับแปลงแสดงพันธุ์ข้าวที่ ตลาดน้ำ อ.ต.ก. วันที่ 9-10 ก.ค.นี้...
เผยแพร่ : 6 กรกฎาคม 2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จ...
เผยแพร่ : 5 กรกฎาคม 2565
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแห...
เผยแพร่ : 5 กรกฎาคม 2565
หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา...
เผยแพร่ : 4 กรกฎาคม 2565
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนานานาชาติ "Virtual International Seminar on Sustainable Highland Development (ISSHD) : Respon...
เผยแพร่ : 4 กรกฎาคม 2565