•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี...
เผยแพร่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่...
เผยแพร่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564
แจกฟรี! ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 1,000 ถุง ส่ง “คืนความสุข มอบให้ผู้บริโภค” ในวันเทศกาลแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2564...
เผยแพร่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี...
เผยแพร่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564
การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ...
เผยแพร่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564
การให้บริการของ บมจ.เอ็นที ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)...
เผยแพร่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564
การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ทางอินเทอร์เน็ต ของสำนักงาน ก.พ....
เผยแพร่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564
ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะให้บุคลากรในสังกัดทราบ...
เผยแพร่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...
เผยแพร่ : 28 มกราคม 2564
โครงการ "ผู้ให้สุขใจกว่าผู้รับ...
เผยแพร่ : 28 มกราคม 2564