•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022: "The 5G Leader in the Region"...
เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2565
การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้...
เผยแพร่ : 13 มิถุนายน 2565
LIVE รับชมพิธีการต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120...
เผยแพร่ : 13 มิถุนายน 2565
ขอเชิญร่วมประกวดปลาสวยงาม และการจัดตู้พรรณไม้น้ำ ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32...
เผยแพร่ : 10 มิถุนายน 2565
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21...
เผยแพร่ : 9 มิถุนายน 2565
การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (NRCT Open House 2022) และ...
เผยแพร่ : 9 มิถุนายน 2565
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ "พลิกโฉมห้องสมุด ประหยัดงบประมาณ การเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัด ด้วยห้องสมุดดิจิทัล (E-Librar...
เผยแพร่ : 9 มิถุนายน 2565
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ปันน้ำใจ ให้คนพิการ...
เผยแพร่ : 9 มิถุนายน 2565
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแห...
เผยแพร่ : 8 มิถุนายน 2565
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของสตาร์ทอัพโครงการ AgTech Connext...
เผยแพร่ : 8 มิถุนายน 2565