•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ทางอินเทอร์เน็ต ของสำนักงาน ก.พ....
เผยแพร่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564
ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะให้บุคลากรในสังกัดทราบ...
เผยแพร่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...
เผยแพร่ : 28 มกราคม 2564
โครงการ "ผู้ให้สุขใจกว่าผู้รับ...
เผยแพร่ : 28 มกราคม 2564
อ.ต.ก. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบัตรจอดรถทุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ ตลาด อ.ต.ก. ปลอดภัย ไร้โควิด-...
เผยแพร่ : 28 มกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์ลิงค์เวปไซต์วารสารวิชาการ “Unisearch Journal”...
เผยแพร่ : 25 มกราคม 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล...
เผยแพร่ : 19 มกราคม 2564
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การคลังสินค้าในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (กำกับดูแลฝ่ายพัฒนาธุรก...
เผยแพร่ : 15 มกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์...
เผยแพร่ : 15 มกราคม 2564
ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ "การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2563